Category: havarijní pojištění

Na čem závisí cena havarijního pojištění?

Pro výpočet pojistného je rozhodující cena vozidla. Zde zpravidla rozlišujeme mezi cenou novou, časovou a obecnou. Nová cena se týká nových automobilů, cena časová a obecná se týká starších a ojetých vozů. V případě ceny časové pojišťovna vyplatí hodnotu vozidla vzhledem k jeho stáří a amortizaci. Významným faktorem je výše Vaší spoluúčasti, kterou si pojišťovny stanovují v minimálních a procentuálních variantách. Další údaje potřebné k výpočtu pojistného jsou typ (osobní, nákladní), účel užívání (soukromé, služební), stáří a vybavení automobilu.
Cena havarijního pojištění je velmi významné kritérium pro výběr pojišťovny. Je však dobré zvážit i další hlediska, která jsme zde uvedli. Vybrat si nejvhodnější a nejlevnější havarijní pojištění je stále těžší, ale díky široké on-line pojištění, která umožňuje prohlížen aktuální nabídky pojišťoven z pohodlí domova, máte možnost rozhodnout se pro nejoptimálnější řešení.
Každá pojišťovna poskytuje speciální výhody, které mohou oslovit právě Vás. Stačí jen srovnat on-line nabídky jednotlivých pojišťoven.

Jak uzavřít havarijní pojištění šité na míru?

Pojišťovny nabízejí havarijní pojištění v podobě různých variant, které liší komplexností služeb a především sazbou. Nejlevnější produkty zpravidla poskytují plnění pouze ve vybraných pojistných událostech. Například nejexkluzivnější produkt poskytuje plnění v případě havárie, poškození vozu, živelní pohromy nebo vandalismu a obvykle je spojený s další výhodou jako například pojištění je platné pro celou Evropu. Cenově náročnější pojištění však přináší vyšší plnění a širší rejstřík navazujících služeb. Určitý balíček havarijního pojištění je například určený pro nové vozy, jiný je šitý na míru majitelům ojetých a starších vozů. Takovým typem je produkt SPOROKASKO u České podnikatelské pojišťovny. Další speciální nabídkou může být pojištění vozidel, které umožňuje půjčovat vůz členům rodiny a přátelům. Allianz vyplácí pojistné i v případě, že jste v okamžiku pojistné události vozidlo neřídili.
Význam pro výši sazby může mít i kvalita zabezpečení vozidla. Například pojišťovna AXA klade na zabezpečení vozidla poměrně nízké nároky. Naopak Kooperativa poskytuje v případě nadstandardního zabezpečení vozidla slevu až 20 %. Nastavit si můžete i Vaši spoluúčast. Česká pojišťovna vytvořila 3 typy produktů proti různým typům rizik a u všech máte možnost zvolit si spoluúčast od 1 % až do 30 %. Možnost kombinací je skutečně velmi široká.
Majitel může zvážit i proti jakým rizikům mu stojí za to se pojistit. Pojišťovny nabízejí různé sestavy havarijního pojištění od typu ALL RISK pro pojištění pouze proti živelní události nebo krádeži. U nových automobilů je výhodné pojištění proti všem druhům rizik, pro starší vozy je vhodné pojistit rizika, která podle řidiče mohou nejpravděpodobněji nastat. Roli může například hrát fakt, zda má vozidlo v garáži nebo zaparkované na ulici, zda vozidlo používá pravidelně či pouze jako „přibližovadlo“ anebo to, zda žije v oblasti s častým výskytem živelních událostí, jako jsou povodně nebo sněhové kalamity.
Drtivá většina pojistných událostí se týká tzv. parciální škody čili situace, kdy je rentabilní oprava Vašeho vozu autoservisu. V takovém případě některé pojišťovny předkládají klientům vlastní síť servisů, kde si mohou nechat vůz opravit. Do úvah však můžeme zahrnout i případ, že dojde k „totální škodě“. V takové situaci pojistka nepokryje zcela náklady na nové vozidlo, ale některé pojišťovny nabízejí zvláštní pojištění GAP. Toto pojištění hradí rozdíl mezi aktuální hodnotou vozu a jeho cenou, za kterou byl vůz pořízen. Toto pojištění poskytne v případě zničení nebo odcizení vozidla dostatečné prostředky na nákup nového. Pojišťováním vozů pro případ totální škody se zabývá AIM všeobecná pojišťovací společnost, jejíž pojištění vyrovnává sníženou hodnotu vozidla. Pojištění GAP nabízí rovněž Allianz pojišťovna.