auto

Uzavřít povinné ručení je povinností každého řidiče v České republice, ale je jen na Vás, kterou pojišťovnu si zvolíte. Otázku, jak zjistit, která pojišťovna nabízí nejlevnější povinné ručení, Vám pomůže vyřešit internet. Zde si můžete on-line prohlédnout produkty všech pojišťoven a vzájemně je pomocí kalkulátoru srovnat. Je to snadná a pohledná cesta. Zároveň však můžete vzít v úvahu i to, že na každý produkt se váže řada bonusů a výhod, které kalkulátor nezohlední. Proto je dobré prohlédnout si komplexní nabídky pojištění vozidel jednotlivých pojišťoven a všímat si jednotlivých slev, systému bonusů, konkrétních výhod a rozsahu asistenčních služeb. Důležitá ji i nabídka nadstandardního připojištění, které můžete využít teď nebo v budoucnu. Součástí nabídky je samozřejmě havarijní pojištění. Některé pojišťovny poskytují věrnostní slevy, pokud si on-line sjednáte současně povinné ručení i havarijní pojištění.

Při prohlížení nabídky si všímejte limitů povinného ručení. Zákonný limit krytí je 35 milionů Kč při škodách na majetku a ušlém zisku a 35 milionů Kč u škod na zdraví. Škody na majetku se počítají dohromady, kdežto v případě úrazů se limit vztahuje na každého poškozeného. U některých pojišťoven si můžete vybrat mezi zákonným limitem a vyšším limitem. Cenové rozdíly mezi produktem se zákonným a vyšším limitem nejsou vysoké.  Pro řidiče, kteří své vozidlo používají pravidelně, nebo jezdí velké vzdálenosti, budou jistě zajímavé i asistenční služby. Ty se vztahují na povinné ručení i havarijní pojištění. Každá pojišťovna nabízí jiný rozsah asistenčních služeb zdarma a u některých si můžete sjednat i nadstandardní asistence. Nadstandardní připojištění se vztahuje i na pojištění skel, zavazadel, úrazů nebo vybavení vozidla. Pojišťovny mají různé sazby a také rozdílené výše spoluúčasti.

Povinné ručení a havarijní pojištění naleznete na: http://www.epojisteni.cz/